วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การเลี้ยงควาย


การเลี้ยงควายเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของคนภาคอีสาน ส่วนใหญ่คนภาคอีสานนอกเหนือจากการทำนาแล้วพอสิ้นสุดฤดูการทำนาควายที่ใช้งานตอนทำ


นาก็จะนำมาเลี้ยงกลางทุ่งนา บางกลุ่มก็เลี้ยงไว้ใช้งานจริง บางกลุ่มก็เลี้ยงไว้เพื่อขายเอาเนื้อ หลังจากการที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้แทนควาย


ควายก็เริ่มทยอยถูกส่งโรงฆ่าสัตว์มากขึ้น ทำให้จำนวนควายลดน้อยลง


ปัจจุบันจึงควรหันมาอนุรักษ์ควายกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น